Theme Preview Rss

Co to jest rolnictwo ekologiczne i jakie są zasady takiej produkcji rolnej

Sama idea rolnictwa ekologicznego pojawiła się już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy badania żywności ujawniły fakt zależności składu i zawartości substancji w produktach spożywczych od sposobów ich produkcji. Odkryto wtedy, że część substancji rakotwórczych i szkodliwych dla zdrowia stosowanych przy produkcji żywności (na przykład z nawozów i pestycydów) przenosi się do produktów, co w rezultacie może szkodzić zdrowiu.

Na początku rolnictwo ekologiczne zaczęło być popularne jedynie w krajach wysoko uprzemysłowionych (na przykład w Niemczech). Już w latach dziewięćdziesiątych ponad 1 procent produktów żywnościowych pochodziło z rolnictwa ekologicznego.

W Polsce rolnictwo ekologiczne rozwija się wolniej, ale stabilnie. Rozwój umożliwiła ustawa o rolnictwie ekologicznym uchwalona w 2001 roku. W 2008 2% wszystkich ziem uprawnych obejmowało rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczneZasady stosowane w rolnictwie ekologicznym

Przede wszystkim nie można stosować środków chemicznych do zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Można używać jedynie metod biologicznych - przede wszystkim naturalnego płodozmianu.

W rolnictwie ekologicznym nie można tworzyć wielohektarowych pól z jedną uprawą. W zamian stosuje się małe pola oddzielone miedzą z krzakami i drzewami, które mogą być naturalnym miejscem schronienia ptaków i zwierząt zjadających szkodniki. Ponadto, stosuje się płodozmian, by nie wykorzystywać jednostronnie gleby.

Na terenach uprawnych nie stosuje się zaawansowanej melioracji. Należy pozostawić naturalne zbiorniki i cieki wodne.

W rolnictwie ekologicznym należy stosować naturalne nawozy, w tym z roślin motylkowych, w połączeniu z kompostem, obornikiem i wapniowaniem.

Nie można stosować maszyn głęboko orzących. W zamian powinno się płytko orać, a głęboko spulchniać. Dzięki temu gleba zachowuje naturalną specyfikację mikroorganizmów.

Zwierzęta hoduje się systemem ściółkowym, dzięki czemu powstaje obornik, który stosuje się do nawożenia ziemi. Zwierzętom nie należy też podawać antybiotyków ani hormonów, a pasza powinna pochodzić z własnej hodowli.

Korzyści ze stosowania rolnictwa ekologicznego

Korzyści ze stosowania rolnictwa ekologicznego są oczywiste. Z jednej strony tak wyprodukowana żywność nie zawiera szkodliwych substancji, więc jest zdrowsza. Z drugiej strony rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko. Zachowana jest naturalna równowaga biologiczna, a do wód gruntowych nie przedostają się szkodliwe substancje.

Zobacz też: Pierwszy w Polsce biobazar

Źródło danych statystycznych: Wikipedia

0 komentarze:

Publikowanie komentarza