Theme Preview Rss

Czym są zielone strefy w miastach?

Unia Europejska stara się dbać o środowisko naturalne państw członkowskich, zobowiązując każde z nich do przestrzegania określonych dyrektyw "ekologicznych".

Polska przyjęła już cały szereg unijnych rozwiązań dotyczących np. utylizacji odpadów. Wstępując w poczet członków UE dostaliśmy wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji czy wysypisk śmieci. Pozwoliło to polepszyć jakość środowiska w którym żyjemy.

Jedną ze sztandarowych dyrektyw dbających o środowisku Unii Europejskiej jest ta dająca podstawę to tworzenia tzw. stref ekologicznych. Europejskie wytyczne dotyczące wartości granicznych emisji (śr. 50 mg pyłu/1 m3 w ciągu 35 dni) zobowiązują urzędy do stworzenia w miastach stref ochronnych, "zielonych".

Niemiecki przykład
Jednym z pierwszych krajów, które dostosowały dyrektywę do prawa narodowego i wprowadziły ją w życie były Niemcy (początki wdrażania sięgają roku 2002). W Niemczech strefy ekologiczne są faktem od początku 2008 roku. Obecnie nakazem objętych jest 42 gmin. Wszystko to ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych związków obecnych w spalinach oraz redukcję stężenia tlenku węgla w powietrzu.

Nalepki
Na drogach prowadzących do miast i gmin ze strefami zielonymi powinny znajdować się specjalne znaki. Informują one o tym, jakiego koloru nalepkę musi posiadać pojazd, by wjechał do strefy miejskiej wolnej od spalin. Pojazdy podzielone są na trzy klasy (na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego) i otrzymują odpowiednią nalepkę (zieloną, żółtą lub czerwoną, odpowiednio ponumerowaną - 2,3 lub 4).


Jeśli dany pojazd spełnia normy emisji pyłów, oznaczony zostanie przyklejoną w prawym rogu przedniej szyby nalepką. Będzie na niej wpisany numer rejestracyjnym, a wjazd do strefy odbędzie się bez przeszkód. Jeżeli pojazd nie zmieści się natomiast w wartościach przewidzianych w tabelce (w dopuszczalnych wartościach emisji szkodliwych substancji) będzie trzeba zaparkować go na przedmieściach miasta i udać się do obszaru strefy ekologicznej środkiem komunikacji miejskiej. Niezastosowanie się do tych przepisów może być ukarane mandatem. Nalepka dotyczy wszystkich pojazdów; krajowych jak i tych z zagranicy.

W niektórych gminach niemieckich wprowadzono wprowadzono strefy ekologiczne II stopnia. Oznacza to, że na obszar strefy ekologicznej "zielonej" mogą wjeżdżać samochody, które posiadają nalepkę w kolorze zielonym (najniższa emisja spalin). Dla pojazdów należących do innej grupy emisji obowiązuje całkowity zakaz poruszania się.

Źródło zdjęcia:
http://www.dekra.pl

Zobacz też:
Warsztaty i serwisy samochodowe
"Zielona klasa" ekologiczną furtką do lepszego poznania przyrody