Theme Preview Rss

Methernitha - tajemnicza komuna ekologiczno - chrześcijańska

W pięknych górach w Szwajcarii, w regionie Emmental leży mała spokojna wioska Linden. Region swoją sławę zawdzięcza nie tylko wspaniałemu serowi Emmentaler. To tu w latach pięćdziesiątych osiadł się Paul Baumann twórca urządzenia zwanego maszyną Thestatika. Maszyna ta oparta o teorię „wolnej energii” i przyciągnęła ciekawość ludzi na całym świecie. Ta ciekawość poznania twórcy perpetuum mobile, połączona z wizjami pochodzącymi od Boga i Biblii pozwoliły Baumannowi na stworzenie w latach pięćdziesiątych braterstwa religijnego Methernitha. 


Paul Baumann dorastał w obrębie kręgów społeczeństwa luterańskiego i na tych wzorcach i wartościach budował swoją wspólnotę. Zbudowano ją na wykupionej w Alpach ziemi. Pierwsze środki finansowe uzyskano dzięki produkcji mebli. Wtedy też przyjęto główne zasady jakie będą obowiązywać członków wspólnoty. Wspólnota oparta jest na ideałach chrześcijańskich i poszanowaniu środowiska naturalnego.

Od początku ustalono również kilka zasad postępowania między innymi ścisłe powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, używania nikotyny i narkotyków. Wspólnotę tworzyli głównie Szwajcarzy. Przestrzegano zasady wzajemnej pomocy „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Wspólnota nie posiada swojego „guru”. Nie ma przymusu pozostawania we wspólnocie i każdy kto chce przestrzegać warunki może do niej przystąpić. Nie mają podatków na rzecz grupy. Są obywatelami Szwajcarii i płacą normalnie podatki i ubezpieczenia społeczne jak Szwajcarzy.

Nawet burmistrz Linden szczyci się tym, że ich produkty znane są na całym świecie. Że w ich osadzie nie ma ogrodzeń. Dzieci mają darmową szkołę i szanuje się ich wolność osobistą. Podkreśla, że życie w społeczności gwarantuje ludziom starszym opiekę do końca ich dni. Osada ma nawet własną telewizję.


Życie w zgodzie z naturą było od samego początku powiązane z zasadą samowystarczalności osady. Pompy wodne były zasilane przez wiatraki. Ciepłą wodę kiedyś uzyskiwano spalając odpady poprodukcyjne z drewna - obecnie energię pozyskuje się dzięki kolektorom słonecznym. Produkcję energii elektrycznej oparto o inne odnawialne źródła energii, w tym maszynę Thestatika. Zasadę zgody z naturą rozumiano jako „istnieć w równowadze z przyrodą”. Ludzie funkcjonujący w Methernithy udowodnili, że wynaleziona przez BaumannaThestatika, zwana na świecie przez fizyków jako „Thesta-Distatica” działa i produkuje prąd. Jednak zasady działania są ciągle utrzymywane w tajemnicy przed światem zewnętrznym.

Od czasu pojawienia się maszyny Baumanna fizyka światowa prowadzi badania nad pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii jak i dopasowywaniem technologii do wykorzystywania naturalnych sił uwalniania energii bez naruszania równowagi ekologicznej.

Człowiek i technologia pozyskiwania energii musi nam służyć w dłuższej perspektywie, a nie tylko w doraźnym jej pozyskiwaniem. Ta filozofia pozyskiwania energii do której dąży świat jest w pełni wprowadzona w życie przez Methernithy. Od początku w Linden koncentruje się wysiłki by
cud-maszyna napędzana dzięki naturze mogła masowo produkować więcej energii niż potrzebuje to 120 osobowa społeczność.


Burmistrz Linden : „Mamy szczęście w zdobywaniu doświadczenia, że paradoksalnie najbardziej piękne i użyteczne wyniki można osiągnąć przy użyciu najprostszych środków. Nigdy nie używaliśmy pożyczonego kapitału. Chcemy wszystko zawdzięczać sobie”.

Jedyny opis cud maszyny jest na stronie internetowej wspólnoty. Dwa dyski przeciwbieżne generują ładunek elektrostatyczny. Jeden odzwierciedla ziemię, drugi chmury. Wyładowania są odbierane za pomocą elektrody-siatki. Następnie są one pobierane bez kontaktowo przez tak zwane „klucze anteny”. Następnie są magazynowane co pozwala na to, że dyski po uruchomieniu ręcznym potem obracają się same zgodnie z prawem elektrostatycznym przyciągania i odpychania. Dioda prostownicza utrzymuje dyski w równowadze, bo w przypadku jej braku doprowadziłoby do nieskończonego przyspieszania obrotu dysków. Dla optymalnej produkcji energii wystarczy stały powolny obrót. Powstałą w wyniku obrotu energię magazynuje sieć kondensatorów jednocześnie jest zmniejszane napięcie.


Urządzenie to dostarcza jednolity prąd stały, o mocy 3-4 kW. W zależności od wilgotności powietrza wytwarzane napięcie osiąga 270 – 320 Wolt. Wysoka wilgotność obniża potencjał elektryczny dlatego lepiej działają urządzenia wyposażone w osuszacz powietrza. Na koniec publikowanych informacji jest adnotacja, że praca naukowa nie jest jeszcze zakończona.

W Methernithans zdają sobie sprawę, że światowa fizyka odrzuca możliwość istnienia tej maszyny. Są fizycy zarzucający im szaleństwo. Jednak powszechne utrzymywanie tego urządzenia w tajemnicy świadczy o tym że należy mieć szacunek do poszukiwań jakie prowadzi ta wspólnota.

Ich pracę można porównać do motyla, który musi najpierw z jaja stać się larwą, potem przyodziewa kokon, by na koniec osłonić swoje piękno. W tym objawieniu prawdy i zadaniu w jakim uczestniczą pomaga im wiara i zasady obowiązujące w zborze. Bezpłatna technologia pozyskiwania energii, w zgodzie z ekologią to przecież cud na który trzeba zapracować swoim życiem.

Oprócz informacji na stronie internetowej odbyło się kilka prezentacji w których uczestniczyło kilku wybranych fizyków, naukowców, techników, inżynierów. Większość jest już obecnie na emeryturze. Opisując urządzenie potwierdzali, że jest wytwarzana energia. 
 
Jest jeszcze jedna ważna przyczyna utrzymywania maszyny Thestatika w tajemnicy. To założycielska filozofia Paul Baumanna - twórcy urządzenia. Ta maszyna, którą stworzył dzięki Bogu ma służyć ludziom nie korporacjom, które dzięki niej mogą bezgranicznie zawładnąć światem. Może dlatego w ostatnich latach badania nad cudowną maszyną są prowadzone wyłącznie w tajemnicy wspólnoty Methernithans.


fot.
0) www.methernitha.com
1) www.hdkoeln.de
2) www.energy21.freeservers.com
3) www.2.bp.blogspot.com
4) www.vk.com

Zobacz też:
Zobacz też:
Elektrownie wiatrowe w Polsce, jakie są największe, jak wygląda rozwój energetyki wiatrowej Zbieranie plastikowych nakrętek od butelek - akcja recyklingu PET
Jak działa segregacja odpadów i jakie śmieci możemy recyklingować?